Ата-энелер  биздин  мектептин  ажырагыс бир  бөлүгү

Ч. Айтматов атындагы Бишкек Лицеи окуучуларыбыз  ата-энелерине сый урмат көрсөтүү менен  бирге,  жигердүү  кызматташтыкка  ар дайым ынтызаар.Биз  ата-энелер  менен бирдикте  гана  окуучулар  үчүн татыктуу  келечекке жол  ачабыз.Биздин  лицейде  ата-энелер  менен тыгыз  жана жигердүү  иш  алып баруу  үчүн ата-энелер  ассоциациясы түптөлгөн.Биз  ар бир ата-эне   үчүн алар  мектеп  турмушу  туралуу  кененирээк  маалыматка  ээ  болуу  максатында  ата-энелер  үчүн  ийримдер  иштейт.

Ата-энелер  үчүн  англис  тили  курсу

Даамдарды даярдоо  курсу

Спорттук  ийримдер  жана турнаменттер