Орус  тилиндеги жаңылыктар  түрмөгү- жерди басып, сактап алсаңыз  болот.

Кыргыз  тилиндеги жаңылыктар  түрмөгү- жерди басып, сактап алсаңыз  болот.