·                     Мектеп  администрациясы

·                      Мугалимдер  курамы

·                  Жатакана     Администрациясы

·                      Техникалык колдоо  бөлүмү

·                      Сатып алуу  бөлүмү

·                      Медицина

·                      Олимпиядалык  борбору

·                      Коопсуздук  бөлүмү

·                       Профессионалдык  окууту бөлүмү

·                     Сабактан тышкаркы билим алуу  бөлүмү