Чыңгыз Айтматов атындагы   Бишкек  Лицейине мамлекеттик  орто  мектептен  которулганда  кандай  тосколдуктар  жаралышы мүмкүн?

Ч.Айтматов  атындагы  Бишкек  лицейи  инновациялык жана  өнүгүү  үчүн  эң  маңыздуу  билим платформасын  жүзөгө  ашырат.Ошол  себептен  биздин  лицейдин   мугалимдери  тарабынан  иштелип  чыккан  программа эң  жогорку  билим  берүүгө  умтулуу  менен  бирге, окуучуларда жаралган  кыйынчылыктарды  жоюуга жана  психологиялык  өзгөчөлүктөрүн эске  алуу  менен  бирге балага  татыктуу  билим  берүүгө  умтулат.Ошол  себептен  7-класстын  окуучусу жыл аягында, биздин  системаны толугу  менен  өздөштүрүү  менен  бирге,  лицейдин  өзүнө толугу  менен  көнүп,  сапаттуу  билим  алууга  умтулусун  сезебиз.

Ч.Айтматов  атындагы  Бишкек  лицейи башка  мектептерден  эмнеси менен  айырмаланат.

Ч.Айтматов  атындагы  Бишкек  лицейи башка  мектептердей эле өзүнчө уникалдуулукка  ээ.Биздин  лицей өзүнүн  жылуу  кабыл алуусу, сый урматтын  бийик  даражасы жана колдоо  көрсөтүүнүн  бийиктиги менен айырмаланат деп ойлойбуз. Ошол  себептен биздин  окуучуларга «мектепке  келүү» жагат, сый урмат жана  жогорку билим сапаты максаттарды эффективдүү  аткаруу  көмөк түзөт.Биздин лицеисттер тездик менен  чоңоюуп жатса да,  алар  билим алуу  жаатында  толук  жоопкерчиликти жана  эркиндикти  сезе алышат.

Менин  балам,  Сиздердин   лицейден башка мектепке которулган  учурда да ийгилик жарата алабы?

Ч,Айтматов  атындагы  Бишкек  лицейи педагогдордун  командасы менен  ар дайым сыймыктанабыз.Биздин  мектеп  25-жыл  аралыгында лидерлик  баскычтыктын  сап  башында келе  жатат.Мунун  бирден  бир себеби;биз көз карандысыз  билим  берүү менен  бирге.  Ар бир окуучуну келечекте  жогорку билимдүү   инсан  катары татыктуу   тарбиялайбыз. Жогорку  класстын окуучулары ЖОЖдорго  тапшыруу  үчүн толук даярдыктан өтөт, SAT и TOEFL пограммаларына  толук  кандуу  даярдалышат. Келечектеги адис   тандоо  боюнча  билим өркүндөөтүгө  мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.Биздин  мектептин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандагы престиждүү  университеттерде  окушат  жана дүйнө жүзүндөгү  престиждүү  университеттерде  билим алышууда.Биздин мектепте мектеп  аралык жана эл аралык  олимпиадага даярдыктан  өтүү  үчүн уникалдуу методика  иштелип  чыккан.Биздин лицейдеги Олимпиадалык  борбор  кошумча билим алуу  жана  олимпиадалык  даярдыктан  өтүү  үчүн эң мыкты методисттер менен  иштелип чыккан  платфлорма менен  иш алып барууда.

Ч.Айтматов  атындагы  Бишкек лицейи  тамак  менен кандай  камсыздандырылат?

Ч.Айтматов  атындагы  Бишкек лицейинде  ысык  тамактар жана  таттуулар  берилет.Ата-энелер  мектеп  менюсун түзүүгө катышса болот.Биздин  түшкү  жана кечки  тамактарыбыз- даамдуу  шорполор,салаттар, таттуу токочтор, ширелер жана европалык, улуттук ашкананын  тамактарынан  түзүлгөн  даамдар.Биздин лицейде  диеталарга жана ата-эненин  каалоолору сөзсүз  эске  алынат.Үч маал тамак  жана  кофе-брейктер  жалпы төлөмгө  кирет.

Ата-энелер  менен мектеп  кандай  кайтарым байланышта иш алып барышат?

Биздин  лицейге  окуучуну алууда ата-эне менен  лицей  администрациясы менен биргеликте келишим түзүлөт. Бул  келишимде мектептин  милдеттери менен  ата-эненин милдеттери толугу менен  так  жана  дана жазылмакчы.Келишимдеги кошумча  жоболор  эске алынмакчы.Өзгөчө  шартта,  Келишимдин шарттары  өзгөрүүсү  мүмкүн.

Ч.Айтматов  атындагы Бишкек  лицейинин бүтүрүүчүсү  кайсы документтерге ээ болмокчу?

Биздин  лицей Кыргыз  Республикасынын билим берүү  боюнча  мыйзамдарынын  негизинде иш алып барат.Кыргыз  Республикаынын  Билим  берүү жана илим  Министрлигинин жоболорун  толук  аткарууга милдеттендирилген.Лицейди  бүтүргөн  ар  бир окуучу бул  документтерге ээ  болмокчу. толук эмес орто билим  туралуу  күбөлүккө  жана толук  орто  билим  жөнүндөгү  аттестатка, англис тилин жана түрк  тилинин  толук курстарын  аяктагандыгы туралуу сертификатка жана ICT.

 

Чтобы получить справочник для родителей на вашей электронной почте, пожалуйста, обратитесь к нам по [email protected]

Ата-энелер  үчүн маалымдама алуу  үчүн  төмөнкү  электрондук  почтага кайрылсаңыз болот  [email protected]