Ч.Айтматов атынбагы БЛ- Орто Азиядагы эң алдыңкы мектептердин бири.

Ал 25жылдык академикалык жетишкендиктерге жана эл аралык аренадагы жеңиштерге ээ. Биздин окуучулар дуйнө жүзү боюнча эң алдыңкы окуу жайларга өтүшөт.

Биздин билим берүүбүз коомчулук тарабынан Кыргызстан боюнча 5 мыкты мектептердин ичине кирет. Биз эң сапатуу билим берип, дүйнөнү мыкты жака өзгөртө ала турган нурдуу муунду тарбиялайбыз,

Биздин окуучулар дүйнө боюнча мыкты жогорку окуу жайларда окушат. Биз коомдук жана академиялык эң керектүү өнөрлөрдү окутабыз. Биз баарына бирдей жана сапаттуу билим берүүгө мүмкүн экенине ишенебиз.