Биздин Максатыбыз 

‌Лицейдин негизги вазийпасы – балдардын потенциалын өстүрүү. Бул үчүн лицей бардык шарттарды түзүп берүүдө. Англис тилин да тереңдетип өздөштүрүүгө жол ачууда. Англис тилинин негизинде окуучулар табигый-математикалык багыттагы сабактарды да үйрөнө алышат. Ал эми сабактарды эл аралык көп жылдык тажрыйбасы бар мугалимдер өтөт.

 

 

 

Миссия 

‌Главной миссией лицея является развитие потенциала учеников. Для этого лицей предоставляет все условия, включая углубленное изучение английского языка. На основе английского языка учащиеся получают знания других предметов естественно-математического направления. Всё это сопровождается лучшими учителями с международным опытом и многолетней практикой, которые делают огромный вклад в развитие учеников.

 

Атмосфера

Окуучунун потенциалын арттыруу үчүн анын өнүгүү ыргагына дайыма көз салып турабыз. Баардык демилгелерди колдоого алып, лицеист жана мектеп парламенти сунуштаган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мүмкүн болушунча керектүү шарттарды түзүүгө аракет жасайбыз. Лицей окуучуларынын чыгармачылыгын өстүрүүгө тырышып, мектеп жашоосуна жигердүү катышууга чакырып жатканын баса белгилегибиз келет!

Биздин Баалуулуктар: :

 1. Патриотизм 

(Өлкөнүн маданияты жана анын жетишкендиктери үчүн сыймыктануу, өнүктүрүүгө салым кошуу үчүн каалоо);

 

 2. Улуттук Идентификация

 


(Элдин менталитетин колдоо жана башкаларга болгон сый мамиле, элдин салт-санаасына болгон толеранттуулук);

 

3. Өнүгүүдөгү Гармония

 


(Ар тараптуу өнүгүү, өзүңө болгон гармония);

 

4. Жигердүү Жарандык Ишмердүүлүк

 

(Жигердүү жарандык ишмердүүлүк);

 5. Эмпатия

 

 

(Мамилени чыңдоо үчүн башка адамдын ички абалын түшүнүү);

 

6. Өз Пикириңди Билдирүү

 

(креативдүүлүк, ички дүйнөнү өнүктүрүү жана өзгөчөлүк);

7. Тырышчаактык

 

(Коомдун пайдасы үчүн убакытты жана күч-кубатты коротууга каалоо).