Мына  эң  бат  жана  тездик менен  айтылчу  биз  жөнүндөгү фактылар, биз  жөнүндө   билип алыңыздар:

1.Жеке  менчик мектептердин  арасынан  биздин  мектептин  эң  узак   тарыхы  бар;

2.Студенттерди предметтик  олимпиадага  даярдоо  үчүн  Олимпиадалык Борбор  биздин мектепте  жайгашкан.

3. Биздин  мектепти  аяктаган  окуучуларбыз чет өлкөдө  окуган  жана  иштеген  көрсөткүчтөрдүн  эң жогорку  сабында.

4.Биз  Кыргыз  Республикасынын борборуБишкекте жайгашканбыз

5.Бизде  билим  берүү  системасындагы  25-жылдык   бай  тажрыйбабыз менен  сыймыктанабыз.

6.Биз  окуу  процессин  4  тилде  жүргүзөбүз.

7.Биздин  мектептин  аянчасында  эң  чоң   жашыл аймак   жайгашкан,