Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин атынан окуучуларды, мугалимдерди жана ата-энелерди жана өзгөчө биздин лицейде өз жашоосун эми эле баштагандар менен саламдашууга аябай кубанычтамын.
Биз өз эмгегибизди узака созулган салттарыбызды сактоого, келечектин ийгиликтүү жарандарын даярдоого арнайбыз.Биздин билим деңгээлибиз бир кыйла орто райондук, областтык жана өлкөнүн көрсөткүчтөрүнөн өйдө турат. Биз окуучуларыбызга көптөгөн кыйын курстарды берүү мүмкүнчүлүгүбүз менен сыймыктанабыз. Биздин кесипкөй топ лицейдиктерди жогорку стандарттарда кармайт. Ч. Айтматов атындагы Бишкек Лицеи окуучулардын келечектеги жашоосун мыкты университет менен камсыздайт.

Мектеп Кыргызстандын борбор шаарында жайгашып, окуучуларга жана алардын үй-бүлөлөрүнө өз кызматтарын сунуштайт. Эл аралык билим берүү жайы “ Сапат” мектептеринин бири катары, биздин мектеп негизинен шаар четиндеги ар түрдүү социо-экономикалык абалы жана этникалык өзгөчөлөнгөн балдарды окутат. Биздин өзгөчөлүктөр- биздин күчүбүз: ар түрдүү жашоо тажрыйбасы бар балдардын биригип биздин мектепке жана коомчулука тийгизген таасирин байкоо- сонун картина десек болот.
Биз укмуштуудай мектеп, биз өнүктүрө алган, жана окуучуларга бере алган мыкты академиалык тажрыйба жана мүмкүнчүлүктөр менен сыймыктанабыз.

 

Исмаил Сойсал
Ч. Айтматова атындагы Бишкек лицеи Директору