·         Кыргыз  тил жана кыргыз адабияты

·         Орус тил  жана орус адабияты

·         Тарых жана  география

·         Музыка, дене тарбия, технологиялар

·         Математика менен  ICT

·         Физика, химия, биология

·         Англис тили

·         Түрк  тили