Биз  окуучуларды  7 класстан  11-класска  чейин  окутабыз.Биздин  окуу  системабыз  жергиликтүү  салттуу  билим  алуу  системасына  шайкеш.Лицеисттер академикалык  жана  социалдык  чөйрөгө  тең  салмак  үлгүрүүсүнө   баардык  шарттар  түзүлгөн.