Жогорку окуу жайларына  тапшыруу  боюнча  кеңешме   берген  борборубуз , биздин окуучулар окууну бүтүргөндөн кийин, алардын окуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө көбүрөөк билүүгө жардам берип,  кесипти туура  тандоого  жана документтерди тапшырууга чоң  жардам  берүү  үчүн  ачылган бирден  бир  уникалдуу  борбор  болуп  саналат.

Талапка  ылайык  университет  тандоо

ЖОЖго  тапшцруу үчүн  кеңешме  берүү  борбору окуучу  үчүн  жана  анын  үй-бүлөсү  үчүн  университет  тандоодо   чоң  жардамын берүүдө. Бул  чоң ресурс-окуучу  үчүн  өзүнүн  билим  деңгээлине жана  шыгына ылайык  кесип  тандоого  зор  өбөлгө   түзөт. Бизидин  борборубуздун  кеңешчилери  окуучу  үчүн  жогорку  окуу  жайды  туура  тандоо  жана  билими аркылуу жаңы  горизонттторду  багындырууга түрткү  ошондой эле  колдоо  көрсөтүүдө.

Окуучуларды колдоо

Ч.Айтматов  атындагы   лицейдин  окуучулары,  окуу  жайына  тапшыруу  үчүн  толук  даярдыктан  өтүп, жогорку  окуу  жайына  тапшырууга  толук   даярдыгын  көрсө  болот. Биздин  борбордун  кеңешчилерибиз  ЖОЖдун  кабыл  алуу  комиссиясы  менен  байланышып,  биздин   билим берүү  системасынын  артыкчылыктарын  айтуу  менен  бирге  ЖОЖ менен  окуучунун  ортосундагы тыгыз  мамилени  түзүүгө  өбөлгө  түзөт.Борбор  лимцейдин окуучулары  жогорку  окуу  жайына   тапшыруу  үчүн  керектүү  анкетаны  толтуруу,  документтерди оформление  кылуу  жардам  көмөк  жүргүзөт.

Кеңешчилер  менен   байланыш

Биз  өз учурунда  ар бир окуучу  окуу  процессинин   кандай   багытында  жайгашпасын, биз аларды окуу  жайларга тапшыруу,  документтерди  толуктоо  жана  тандоо  туралуу  толук  жана кенен  маалымат  алуу  үчүн биздин  борбордун  кызматкерлери  уюштурган  презентация,  маалымат  берүү сабактарына жана   ачык эшик  күндөрүнө катышууну  сунуштайбыз.

Жогорку  окуу  жайларына   кабыл  алуу 

Биз  өз учурунда  ар бир окуучу  окуу  процессинин   кандай   багытында  жайгашпасын, биз аларды окуу  жайларга тапшыруу,  документтерди  толуктоо  жана  тандоо  туралуу  толук  жана кенен  маалымат  алуу  үчүн биздин  борбордун  кызматкерлери  уюштурган  презентация,  маалымат  берүү сабактарына жана   ачык эшик  күндөрүнө катышууну  сунуштайбыз.