Биздин  окуучуларыбыздын  өнөрлөрүн  өркүндөөтү  максатында 7 окуучулук   ийримдер  жана  8 спорттук  секциялар  иш алып барышат.Биздин  ийримдердеги  программалар окуучулардын  билимин  жогорлатууга  жана  аң  сезимин  өркүндөтүүгө,  музыкалык  жөндөмдүүлүгүн өркүндөөтүгө  эстетикалык  таалим  тарбия  берүүгө  өбөлгө  түзөт.Спорттук  секциялар  сергек  жашоого жардам  берет.