Биздин лицейдин  эң  башкы максаты- жогорку жана  сапаттуу  билим берүү  жана  аны  менен камсыздоо. Анткени  лицейдин  ар бир окуучусу Кыргыз  Республикасынын  Билим  жана  илим Министрлиги  сунуштаган  сабактарды талаптарына ылайык  жогорку деңгээлдеги билим берүүгө  милденттендирилет. Ч.Айтматов атындагы лицейдин эң башкы жана сөзсүз  ишке  ашыруучу милдеттердин  бири  болуп коомго  татыктуу  жана  жогорку  билимдүү инсандарды  татыктуу  тарбияло  жана билим  берүү болуп саналат.Баардык   сабактар  жана  кошумча  сабактар  ар бир окуучунун  жаш курагына,  талантына  жана  жөндөмүнө  ылайык  түзүлгөн.

 

Спорттук секциялар:

 • Футбол
 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Боевые искусства
 • Күрөшүү өнөрү
 • Теннис
 • Кыргызские национальные игры
 • Кыргыз улуттук  оюндары 
 • Дебаты
 • Пикир  айтыш
 • Клуб журнализма
 • Журналисттик  клубу
 • Центр домашнего задания
 • Үй  тапшырмалар   борбору
 • Шахматы
 • Шахматтар
 • Хор
 • Танцы
 • Бий  ийрими
 • Искусство
 • Өнөрчүлүк