Мектеп  парламентинин  миссиясы

Школдук  парламент окуучулардын  курамынан  түзүлүп,  мугалидердин жана  завучтун  көзөмөлүндө  иш алып  барышат. Парламент окуучуларга  лидерлик сапаттарды өркүндөөтү жана мектепти  жакшыртуу  максатында  долбоор  менен  иштөөгө  жардам  берет.Парламент өкүлдөрү  лицейдин  өнүгүү  жана  өсүшүнө  чоң  жардамын  берүүдө.Парламент өз  ишин  жигердүү  алып  баруу  менен  бирге  лицейди  өнүгүү  жолуна  чоң  салымын кошууда.

 

Мектеп  Праламенти демократия  жолун  тандаган. Ошол  себептен  ар  бир ишке  ашыруу  үчүн сунуштарган  идеялар жана  ой пикирлер  жалпы  угузулуп,  добуш берүү  жолу  менен  кабыл алынат.Ар бир лицей  окуучусу лидер  болууга жана өзүнүн  оюн  идеяларын ишке  ашырууга кызыктар. Жана  биздин  мектеп Парламентибиз  лицейдин ажырагыс бир бөлүгү  болуп эсептелет.