Көпчүлүк студенттер колледж же жогорку мектеп  лицейине  кирип, мурунку мектепке  караганда бир кыйла татаал программаны  өздөштүрүгөө тура келет  жана алда канча  талаптары күчтүү  системага  туш болот. Бир кыйла татаал жана катуу тартибине ылайыкташтырууну  камсыз кылуу максатында, ошондой эле, алардын билимин арттыруу үчүн ,  илимий даражаларга жетүүгө түрткү берген биздин Ч.Айтматов атындагы  лицейибиз  болуп  эсептелинет. Анткени биздин  борборубуз  бардык студенттерге академиялык көнүгүүлөрдү  жана  тапшырмаларды аткаруу  зор  мүмкүндүк берет.

       Биздин  ар бир  окуучубуз  өзүнүн  билимин  жогорлатуу жана  өнүктүрүү  максатында,  кошумча  билимди  мугалимден  жардам  сурап  алуусу керек, бирок  биздин   билим  алуу  борборубуз ар дайым жардам   берүүгө  даяр.Биздин   билим алуу  борборубуздан  ОРТ, TOEFL, SAT. Программасына  даярданып,  жана  предметтерди  жакшы өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк  түзүлгөн.