Салт  санаалар  коомдогу  баалулуктарды сактоого  жана  байытууга,  жана муундан  муунга кылымдан кылымга тартууланучу бир  белги  жана  баалуулук  катары   эсептелинет. Биздин  лицейде  калыптанган  салттарыбыз мугалидерди,  окуучуларды жана  алардын ата-энелерин  байланышын жогорлатып, адамдык  жогорку сапаттарды калыптандырууга түртку бермекчи. Инсанды коомдогу  татыктуу ордун  табууга демилге  болмокчу.

Биздин  салттарыбыз  тизмеги

 • Встреча выпускников в августе
 • Август айындагы бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусу
 • Недели предметов (например: неделя математики)
 • Сабактардын жумалыгы (мисалы:математика  жумалыгы)
 • День учителей
 • Мугалимдердин күнү
 • Новогодний Карнавал
 • Жаңы жылдык  балаты
 • День мед. работника в России
 • Россиядагы медициналык кызматкерлердин күнү
 • День матерей
 • Энелер күнү
 • Нооруз (новый год Центральной Азии)
 • Нооруз майрамы  (БА  ЖЖ)
 • День защиты детей
 • Балдарды коргоо  күнү
 • Ярмарка знаний
 • Билим жарманкеси
 • Последний звонок
 • Акыркы коңгуроо
 • День Защиты Экологии
 • Экологияны коргоо күнү
 • Выпускной
 • Бүтүрүчүү күнү
 • Походы и туры (поход в горы и т.д.)
 • Жаратылышка эс алуу,  сейилдөө,  турлар (тоого чыгуу ж.б.)