Биздин  мектеп  жергиликтүү  коомчулук  менен  байланыштын эки  жолун  тандап  алды

1.Мектептик көмөк  системасы

Биздин  лицей  мамлекеттик  мектептерге билим  берүүнү  жогорлатуу  боюнча  жана  каржы  жагынан  көмөгүн  көрсөтүүдө. Биз  мамлекеттик  мектептерге  билим  сапатын  өнүктүрүү  боюнча,  жана  техникалык  жардамыбызды берип  турабыз.

2. Ыктыярчылык, ыктыярдуу жардам көрсөтүү

Биздин  окуучулар  ар дайым коомдук иштерге  катышып,  ар  ай  саыйн  коомдук  иштерге  өз салымыбызды  кошуудабыз.