Олимпиадалык борбор 2013-жылы Исмаил Сойсал мүдүрдүн демилгесинин негизинде ачылган. Олимпиадалык борбордун негизги максаты-окучууларды информатика, биология, математика, физика жана xимия сыяктуу илимдерге даярдоо болуп саналат. Эгер окучууда илимге болгон кызыгуу болсо, олимпиадалык борбор ал окучуу менен терең иштешип жардам берет. Биздин борбордо жогорку квалификациялуу 5 мугалим иштейт. 7-класстын экинчи жарым жылдыгында олимпиадалык борборго тандоо жүрөт, ал эми 8-класста активдүү даярдык башталат. Алар 9-класстын аягында улуттар арасы олимпиадаларга катыша алышат жана алардын жетишкендиктери биздин ишибиздин көрсөткүчү болуп саналат.