Биздин лицейде маал-маалы менен мугалимдер үчүн пайдалуу семинарлар өтүп турат

Биздин лицейде маал-маалы менен мугалимдер үчүн пайдалуу семинарлар өтүп турат. Бул жолу окутуучулар үчүн ары кызыктуу, ары маалыматка бай семинарды “Wisefull” психологиялык борбору өткөрдү.