Биздин лицейдин максаты дүйнөдөгү абалды жакшы жакка өзгөртө турган адамдарды тарбиялоого

Биздин лицейдин максаты дүйнөдөгү абалды жакшы жакка өзгөртө турган адамдарды тарбиялоого

Биздин лицейдин максаты дүйнөдөгү абалды жакшы жакка өзгөртө турган адамдарды тарбиялоого, прогрессивдүү муунду окутууга жана билим берүүгө багытталган. Азыртадан эле, биздин студенттер ыктыярдуу программаларга катышып, долбоорлорду үйрөнүп, технология, илим жана коомду өнүктүрүүгө багытталган өздөрүнүн долбоорлорун түзүүдө.