Чынгыз Айтматов атындагы Лицейинин Промо-Ролиги

Лицей. Бир сөз, 5 тамга, жагымдуу эскерүүлөр, унутулгус көз ирмемдер жана бир өмүр