«Suleyman Demirel Univercity» Окуу Жайынын Презентациясы

«Suleyman Demirel Univercity» Окуу Жайынын Презентациясы

Биздин улуу лицеисттер келечеги үчүн оңой эмес тандоо жасоонун алдында турушат.☝ Ошондуктан бүгүн атайын Ч.Айтматов атындагы Бишкек лицейинин окуучулары үчүн «Suleyman Demirel Univercity» окуу жайынын презентациясы бодуп өттү.
Окуучуларга окуу жай жана адистиктер жөнүндө маалымат берилип, студенттерди алмашуу программасы жөнүндө сөз болду.