Илим Жумалыгыны

Илим Жумалыгыны

22 апрелден – 26 апрелге чейин илим жумалыгы өттү. Окуучуларыбыз түрдүү тажрыйбаларды жасашты:

  • Атайын приборлордун жардамы менен кандын тобун аныкташты.
  • Балыктын ички органдарын көрсөтүштү.
  • Бой менен салмактын айкалышын текшеришти.
  • Координацияны көзөмөлдөө боюнча тажрыйба жасашты (катышуучу бир мүнөт айланып, анан топту тебүүгө аракет жасады)
  • Вулкандын козголуусун көрсөтүштү.
  • Гелий үнгө кандай таасир этерин текшерип, ага мугалимдер да катышты.⠀⠀⠀⠀⠀
  • Жыт алуу сезими даам кабыл алууга таасир берерин далилдешти (катышуучунун көзүн жана мурдун жаап, тамак берип көрүштү)
  • Челектин жардамы менен температуралардын дал келбөөсүн аныкташты (суу толтурулган челекти кайнатып, үстүнө муздак суу төгө башташты. Температуралар түрдүү болгондуктан, челек алгач кысылып, анан жарылды). Бүгүнкү кун кызыктуу жана көңүлдүү болду!  Окуучуларга эң сонун жума үчүн рахмат!