Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

7-класс ориентация семинары

 

7-класска жаңы келүүчү окуучулардын ата-энелерине окуу-тарбия процесси, лицейдин шарттары тууралуу маалымат берилди.