Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

1 сентябрь

Поздравляем всех с началом учебного года! Желаем ученикам усердия, успехов и целеустремленности! Пусть этот год будет годом свершений и покорения новых вершин для нашей школы!

Бардыгыңыздарды жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайбыз! Окуучуларга талбас аракет, ийгилик жана умтулуу каалайбыз! Бул окуу жылы биздин мектеп үчүн бийик жетишкендиктердин жылы болсун!