Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

23-сентябрь. Мамлекеттик тилге 30 жыл.

Эрте мененки линейка "Миң жыл бою муундарга таратып, кыргыз тилин келет даңктап ырдагым" аттуу чакан программа менен башталды кыргыз тили жумалыгы.