Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Гонконгтогу Lingnan университеттинин өкүлдөрү келип 10-11-класстарга семинар өтүштү

3-чейректин башталышы менен эле жакшы кабар менен баштайлы деп чечтик. Гонконгтогу Lingnan университеттинин өкүлдөрү келип 10-11-класстарга семинар өтүштү. Лингнан университети лицейибиз менен,ошондой эле "Сапат" Билим Берүү Мекемеси менен достук келишимин түзгөнү жатышат. Бул да болсо окуучулар үчүн бекер окуганга шарт түзүлөт.