Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Соревнование по математике среди 7 классов

В рамках недели математики состоялся конкурс среди 7 классов. Ученики решали математические задачи, примеры и отвечали на логические вопросы. В конце программы подвели итоги и наградили всех ребят. Спасибо всем вам за участие!

Математика жумалыгы алкагында 7-класстар арасында конкурс өткөрүлдү.Окуучулар математикалык эсеп, маселелерди чыгарып, логикалык суроолорго жооп беришти. Программанын аягында топтолгон баллдар жыйынтыкталып, бардык класстар сыйланды. Катышкандыгыныздар учун рахмат!