Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

5-март ак калпак күнү белгиленди

Кыргыз кийген ак калпак!
Чыңгыз кийген ак калпак!
Төбөсүнө жарк этип,
Жылдыз тийген ак калпак!