Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Чехияда окуп жаткан окуучубуз Улугбек Юсупходжиев

Бүгүнкү конок былтыр бүтүрүп Чехияда окуп жаткан окуучубуз Улугбек Юсупходжиев инилерине өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү..,