Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Обеденный перерыв...

 

Түшкү тамак тыныгуусу...
Ашкана кызматкерлерине чоң рахмат ?
Обеденный перерыв...
Большое спасибо работникам столовой?