Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Кубатбеков Дастан по итогам SAT набрал 1300 баллов

Кубатбеков Дастан SATнин жыйынтыктары боюнча 1300 балл, TOEFLдан 103балл алды. Азаматсын, ушунундан жазба
Кубатбеков Дастан по итогам SAT набрал 1300 баллов,по TOEFL 103 баллов. Молодец, продолжай в том же духе!