Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Биздин окуучулар жана мугалимдер дебатта

Биздин окуучулар жана мугалимдер Бостон шаарында, Гарвард университети уюштуруп жаткан Модель ООН дебатына даярданып жаткан кези.