Contact +996 312 679 004

Address Бишкек ул. Широкая 1а, 720024

Соревнование по математике среди 8 классов

На этот раз в рамках недели математики прошло соревнование среди 8 классов. Они охотно решали математические задачи, примеры и отвечали на логичекие вопросы. В конце судьи подвели итоги и наградили все классы.

Бул жолкусунда математика жумалыгынын алкагында 8-класстар арасында жарышуу болуп өттү. Алар математикалык маселелерди, эсептерди чыгарышып, логикалык суроолорго активдүү жооп берип отурушту. Аягында калыстар тобу тарабынан жыйынтыктар чыгарылып, бүт класстар сыйланды.